Serocribratge

Base científica del serocribratge

Els articles científics de referència que estem utilitzant per mesurar l’efectivitat de l’ús del serocribratge com a complement de les proves diagnòstiques són:

Criteris de seroconversió

Per l’aparició d’anticossos IgA, IgM i IgG contra la Covid-19 fem servir de referència un article de Nature que indica que entre els dies 9 i 15 de la infecció (dies 4 a 10 dels símptomes) es detecten 88% dels anticossos IgA, 76% dels IgM i el 64% dels IgG. A partir del dia 15, es detecten gairebé sempre el 100%.

Sensibilitat de la prova diagnòstica

Pel que fa a la sensibilitat dels RT-PCR estem utilitzant com a referència les publicacions més recents sobre el tema de què som coneixedors, que parlen de ràtios de falsos negatius en RT-PCR que van des del 38% al 20% entre els dies 5 i 8 d’infecció (dies 1 al 3 dels símptomes) i del 21% a un 66% entre els dies 9 i 21 (dies 4 al 16 dels símptomes).

Conclusió

La combinació d’aquestes dues informacions ens indica que la metodologia de serocribratge pot resultar més sensible per localitzar possibles portadors encara que no tingui valor diagnòstic. En tot cas, comptem amb els resultats de l’experiència d’Andorra i d’altres clients que ens confirmen la utilitat i efectivitat d’aquesta metodologia.