Linkcare

Projectes destacats

Atenció integrada

A Espanya portem col·laborant des de fa deu anys amb el servei de salut d’Euskadi (Osakidetza) en l’atenció integrada de la diagnosi amb MPOC, havent aconseguit convertir-nos en l’experiència més gran Europea en aquest enfocament, que ha estat objecte de múltiples publicacions científiques.

Dades
Població de 2,2 milions d’habitants
L’Hospital de Creus (1 pneumòleg) realitza proves de detecció i seguiment de tota la població
Més de 150 centres d’atenció primària realitzen espirometries i reaccionen d’acord amb el protocol especificat, recolzat pel sistema Linkcare

Resultats
20% Diagnòstics més precisos
90% Millor accés a l’atenció
25% Tractament personalitzat
100% Reducció de la variabilitat
x10 Ús optimitzat dels recursos

Autocura i monitorització remota

Un altre àmbit d’excel·lència és l’ús de tècniques d’intervenció d’estil de vida (lifestyle Interventions) que fan servir la teoria de l’aprenentatge (learning theory) per millorar els hàbits d’activitat dels pacients.

El nostre sistema de tele-coaching digital d’activitat física, supervisat per un professional sanitari ha demostrat en diversos assaigs clínics seva capacitat de millorar l’activitat física dels pacients, i la millora en la qualitat de vida produïda per aquest augment d’activitat. L’efectivitat d’aquest sistema ve confirmat per nombrosos assajos clínics publicats.

Thierry Troosters

Thierry Troosters és expresident de l’European Respiratory Society (ERS) i membre actiu d’aquesta societat.
És professor de Ciències de la Rehabilitació en KU Leuven, on dirigeix el Grup de recerca per a la rehabilitació en Trastorns Interns.
La seva recerca se centra en la rehabilitació pulmonar, l’activitat física i les seqüeles no respiratòries de les malalties pulmonars. Ha participat activament en consorcis internacionals sobre aquests temes.

Cribratge de malalties hereditàries

Linkcare ha participat en el consorci PRECeDI (Personalized Prevention of Chronic Diseases). En aquest projecte Linkcare ha creat una eina digital i una sèrie de protocols de cribratge per determinar les condicions d’elegibilitat, la puntuació automàtica basada en el risc, el registre d’antecedents familiars, el cribratge en cascada dels parents i la prevenció de les persones afectades per possibles malalties hereditàries com la síndrome de Lynch, la hipercolesterolèmia familiar, la síndrome BRCA (càncer de mama) i altres.

El projecte s’ha realitzat en col·laboració amb la Universitat Catòlica de l’Sacro Cuore (IT), VU University Medical Center Amsterdam (NL), Better Value Healthcare Ltd (Regne Unit), Centre Mèdic de la Universitat Erasmus (BE), Sapienza Universitat di Roma (IT), Debreceni Egyetem (HU), Myriad Genetics, Srl. (IT), l’Associació Europea de Salut Pública – EUPHA (UE) i l’Escola de Medicina de Icahn a Mount Sinai (EUA).

Patrocinador: Comissió Europea, Marie Skodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE). MSCA-RISE-2014


Linkcare