Solucions

El serocribratge és una metodologia destinada a ajudar al control de la transmissió de Covid19 en àrees geogràfiques seleccionades o per a col·lectius específics.

Zones geogràfiques

El serocribratge es pot emprar amb àrees geogràfiques per detectar tots els possibles portadors asimptomàtics en una població concreta, com en el cas d’Andorra.  

Grups o empreses

També es pot utilitzar amb determinats col·lectius, com empreses agroalimentàries, residències, hotels i centres educatius, per assegurar que els treballadors es mantinguin lliures de virus i per tant reduir el risc de transmissió als productes o entre els clients i usuaris.