Serocribratge

El control de la transmissió de SARS-CoV-2 (el virus que crea la malaltia Covid19) es basa en tres elements claus: la bona higiene (rentar-se les mans, portar mascareta i practicar el distanciament social), la confirmació del diagnòstic dels pacients infectats i el seu aïllament subsegüent i, per últim, el rastreig, diagnòstic i aïllament dels contactes d’aquests.

De totes maneres, moltes de les persones infectades pel virus no presenten cap senyal de la infecció, dificultant, per tant, el diagnòstic i aïllament tant d’ells com dels seus contactes. Alhora, s’ha pogut comprovar que sí que són capaços de transmetre la malaltia. El repte, per tant, consisteix en localitzar aquests “portadors asimptomàtics”—sense haver de confinar la població sencera— per evitar la progressió de la malaltia.

El serocribratge, com que detecta el rastre del virus en els individus per la presència d’anticossos, facilita localitzar amb molta precisió la major part dels portadors asimptomàtics la qual cosa fa més efectiva la pràctica de rastreig, diagnòstic i aïllament de contactes.